1
Bạn cần hỗ trợ?

Thẻ: soroban

Review khóa học giúp bé tính nhanh với bàn tính Soroban tại Kyna

Bài trước mình đã giúp các mẹ Review bộ 3 khóa học bé vui học toán cùng thỏ trắng. Tiếp tục hôm nay mình... Read more »